Hopp til hovedinnhold

Østfolds jernverkshistorie

Velkommen til årets jernverksseminar som i sin helhet er viet Østfolds jernverkshistorie.

Seminaret starter i Moss (onsdag 6. september) og fortsetter i Halden (torsdag 7. september). Vi byr på foredrag og utflukter, blant annet til Konvensjonsgården og Torderød gård i Moss, og dessuten til historiske industrimiljøer og jernverksfamilien Ankers gamle gods Rød herregård i Halden.

Jernverksseminaret er i regi av Næs Jernverksmuseum og Østfoldmuseene.

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1