Hopp til hovedinnhold

Fremdrift på Torderød

Restaureringsarbeidene på Torderød er nå ferdigstilt, og nå har arbeidet med å møblere startet. Det blir så flott!

Vår- og sommer 2020

Moss by- og industrimuseum er i samarbeid med Moss kommune og Torderød gårds venner i gang med å tilrettelegge for ytterligere formidling på Torderød. I den sammenhengen blir det produsert en dramatisert omvisning som skal spilles gjennom hele sommeren 2020. Det blir også arbeidet med tekster, slik at du kan fordype deg i Torderøds spennende historie på egenhånd når du besøker bygningen. 

  • 1/1

Fremgang

I den sammenhengen har Moss by- og industrimuseum dokumentert utviklingen på Torderød, og sett på hvordan rommene på ny tar form. Det er en sann glede å se fremgangen, og ikke minst være i disse rommene med de historisk reproduserte tapetene. Husk at antallet rom i annen etasje har blitt kuttet fra 17 til 7 for å få tilbake Torderøds historiske preg. 

  • 1/1

Restaurering, rekonstruksjon, oppussing - hva er det?

Restaurering er en endring, tilbakeføring eller en rekonstruksjon av en eldre bygning til en tilstand bygningen tidligere skal ha hatt. 

Selv om Torderød har vært fredet siden 1923, har interiøret gjennomgått både bygningsstrukturelle og stilhistoriske endringer i ettertid. Allerede i 1939 gjennomgikk bygningen restaureringer. Da ble store deler av første etasjen endret, med tilbakeføring av interiør til det man anså som Torderøds historiske utseende.

  • 1/1

Nye restaureringsarbeider

Nye restaureringsarbeider ble igjen gjennomført av Moss kommune i perioden 1952 til 1966. På 1950-1960-tallet valgte man blant annet å sette opp nye vegger, rive vekk noen av endringene fra 1939, nye tapeter og farger på veggene. Torderød har siden den gang også blitt betydelig endret for å huse skoler og andre bruksfunksjoner. I 2017 startet Moss kommune igjen opp omfattende restaureringsarbeider, med mål om å tilbakeføre hele hovedbygningen så langt som mulig i historien. De har nå, i samarbeid med byantikvaren i Moss kommune, strippet ned alle nyere tilføyelser, farger, gulv og vegger, og rekonstruert Torderød til det de mener har vært Torderøds historiske utseende.

Vi gleder oss til åpningen!

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1