<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Østfoldmuseene er nominert til Årets museum 2019

De nominerte til Årets museum 2019 er; Norsk fjellmuseum i Lom, Oslo museum og Østfoldmuseene.

Juryens vurdering av Østfoldmuseene

Østfoldmuseene viser gjennom sine mange ulike avdelinger et bredt spekter av Østfolds nære og fjerne historie. Museets formidling knytter seg til ulike tema fra arkeologi til kulturhistorie, bygnings- og industrihistorie. Bredden gjenspeiles også i samlingene og forvaltningen av blant annet landets mest omfattende museumssamling av privatarkiv. 

Mange av disse knytter seg til nøkkelbedrifter for identitetsbygging og arbeiderhistorie i østfoldregionen. Museet disponerer i dag flere tidligere industrianlegg av høy regional og nasjonal betydning, og Trollull-anlegget og Nye Veveri i Tistedalen ivaretas gjennom ny bruk ved at de benyttes til langsiktig bevaring av samlingene.

Østfoldmuseene har inntatt en aktiv samfunnsrolle som gjenspeiles i ulike publikumstilbud, hvor blant annet de interaktive plattformene i formidlingssenteret Olavs hall favner bredt. 

I den andre enden av skalaen tar museet et tydelig lokalt ansvar for enkeltgrupperinger, som gjennom det fint tilrettelagte besøksprogrammet for demente. Østfoldmuseene er inne i en fase med bevegelse og fornyelse på flere områder og har de siste årene åpnet nye arenaer for besøk og formidling, samt utstillinger med nye konsepter og virkemidler.

Juryen for årets museum består av stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen (leder), Lene Høst-Madsen, museumsdirektør Skanderborg museum og Mode Steinkjer, kulturredaktør i Dagsavisen. Sekretær for juryen er Liv Ramskjær, generalsekretær i Norges museumsforbund.

Kontaktperson: Juryleder Kristin Ørmen Johnsen (415 15 188)
Kontaktperson i Østfoldmuseene: Hege Hauge Tofte (994 64 284)

---------------------
På vegne av juryen
Liv Ramskjær (924 27 878)