Hopp til hovedinnhold

Håndtering av smitteverm

Smittevern i museene

Østfoldmuseene følger de til enhver tid oppdatere bransjerådene for smittevern, og alle besøkende til våre museer skal kjenne seg ivaretatt. Vi vil legge til rette for at sosial avstand kan opprettholdes, og strenge hygienerutiner vil bli fulgt. Publikum vil få grundig informasjon om trygge bevegelsesmønstre og digitale betalingsløsninger. Vi gjør oppmerksom på at der vil bli begrensinger på hvor mange mennesker som kan komme inn i bygninger og utstillinger, så noe ventetid må påregnes dersom pågangen blir stor. Museets ansatte er pålagt å registre besøkende for at smittesporing skal kunne foretas i etterkant om nødvendig.

Hva skjer etter sommerferien?

Østfoldmuseene vurderer løpende hvilke muligheter vi har for å holde åpent i skuldersesongen på sensommeren og tidlig høst. Vi kan per nå ikke planlegge for større arrangementer, men vil forsøke å lage et tilpasset program. Når skolene har fått erfaring med nye smittevernregler vil museene i samarbeid med lærerne tilby tilrettelagte pedagogiske programmer. Vi forventer imidlertid begrenset kapasitet.