<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Pressemelding Østfoldmuseene

Ytterligere tiltak for å redusere smittefaren

Østfoldmuseene våren og sommeren 2020

I forbindelse med de omfattende restriksjonene knyttet til smittevern rundt Korona-krisen, holder Østfoldmuseene stengt på alle våre arenaer p.t. fram til 14. april. Utstillinger og arrangementer er avlyst. Dette betyr dessverre at alle våre påskeprogrammer utgår.

Forlenging av perioden med stenging/reduksjon av vårt tilbud på arenaene vurderes fortløpende, og vi håper å kunne gjennomføre en redusert sommersesong med Barnas museumsstafett og åpne arenaer og utstillinger.

Pedagogiske opplegg/DKS i perioden fram til skoleferien i juni, utgår. Beslutning om å gjenoppta den pedagogiske virksomheten til høsten vil sees i sammenheng med de pålegg og restriksjoner som pålegges barnehager, SFO og skoler i vårt område.

Restriksjonene som følge av smitteverntiltakene gjør at vi i tillegg ser oss nødt til å avlyse publikumsarrangementer på våre arenaer ut august. Våre samarbeidspartnere og frivillige legger ned mye planarbeid, og våre ansatte mobiliserer store ressurser både før og under gjennomføringen. Museet bemanner opp arenaene i forbindelse med slike arrangementer og større innkjøp må gjøres i forkant. Hverken arbeidsinnsatsen eller utgiftene kan forsvares dersom arrangementene må avlyses i siste liten. Vi lover å ta opp igjen våre kjære og tradisjonelle små og store publikumsarrangementer når omstendighetene tillater det.

Østfoldmuseene leier ut våre arenaer til selskapeligheter, møter, kulturelle aktiviteter m.m. I forbindelse med nedstenging og strenge smitteverntiltak, vil vi dessverre måtte kansellere inngåtte avtaler frem til ut august. Museet vurderer situasjonen fortløpende og kan selvsagt lempe noe på restriksjonen dersom forutsetningene skulle endre seg. Leietakere blir kontaktet og holdt oppdatert om forholdene, og ingen av våre leietakere blir belastet økonomisk. Eventuell utvidelse av restriksjonene på utleie utover 1. september kan selvsagt forekomme, men vi tar nå imot nye bestillinger fra den datoen i håp om at situasjonen retter seg.

Østfoldmuseene beklager alle de ulemper dette medfører for vårt publikum, leietakere, våre samarbeidspartnere, bidragsytere, eiere og frivillige. Følg med på vår nettside, samt våre kanaler på sosiale medier.

I denne perioden hvor ordinær drift ikke kan opprettholdes, kanaliseres våre ressurser til bygningsvedlikehold og til digitalisering og tilgjengeliggjøring av våre samlinger. Videre intensiverer vi arbeidet med utvikling av ny digital formidling til publikum via våre nettsider og gjennom sosiale medier, samt av vi jobber med våre tilbud til skolene.

Østfoldmuseene vil ønske alle en fin påske!

Kontaktperson: