Hopp til hovedinnhold

PRESSEMELDING: «Stopp krigen og ødeleggelsen av ukrainsk kulturarv»

Lørdag 9. april, 82 år etter angrepet på Norge i 1940, markerer Østfoldmuseene sin motstand mot den ulovlige krigen i Ukraina, tap av menneskeliv og at kulturminner blir ødelagt. Statuen av Frederik II på torget i Gamlebyen i Fredrikstad pakkes inn i sandsekker i solidaritet med det ukrainske folk og deres kamp for å beskytte sin historie og kulturminner.

Krig i Ukraina har ført til store humanitære lidelser og mange liv har gått tapt i et omfang som har sjokkert en hel verden. Ødeleggelsene av byer Mariupol, Kharkiv, Sumy, Kyiv og utallige landsbyer har vært svært omfattende. Krigførende parter har ansvar for å unngå at sivile liv går tapt, men partene skal også sørge for at kulturminner ikke blir ødelagt. Krigen i Ukraina viser at slike hensyn ikke blir tatt, og er dermed brudd på folkeretten.

Hvor mye av ukrainsk kulturarv som er ødelagt vet man ennå ikke, men det rapporteres om at museum er brent ned og at byarkiver med viktige historiske dokumenter er gått tapt.
Historie og kulturarv er viktig for folks identitet og framtid. Østfoldmuseene mener at krigen i Ukraina må stoppes og kulturminner må beskyttes. Norske museer har samlet seg om en uttalelse om krigen i Ukraina på Det nasjonale museumsmøtet 5.-7. april 2022

I 1954 ble Haagkonvensjonen vedtatt. Under den andre verdenskrig ble flere byer bombet og ødelagt. Bombingen av Dresden i 1945 er ett av mange eksempler. I nyere tid er ødeleggelsene av Palmyra i Syria et eksempel på hva krig kan føre til. Angrep på kulturminner er også et angrep på menneskers identitet, verdighet og framtid. Krigførende parter har plikt til å verne om kulturminner og skal vise respekt for motstanderens kulturarv. Hotspot er en utstillingsform som skal skildre dagsaktuelle saker og være relevant. Målet er først og fremst å fremme en bevisstgjøring hos publikum mer enn bare å gi kunnskap. 

Utstillingen er subjektiv og tar stilling, og kan derfor skape debatt og virke provoserende. Østfoldmuseene mener at Russlands angrep på Ukraina er brudd på folkeretten og må stoppes.


Se også fotoutstillingen:

Kontaktperson

Gaute Jacobsen

Gaute Jacobsen

Avdelingsdirektør Fredrikstad Museum/Kystmuseet Hvaler
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1