<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Østfoldmuseenes koronaprosjekter våren 2020

Torsdag 12. mars dro mange hjem fra jobb eller skole – usikre på når de kunne returnere. En usikkerhet mange fortsatt lever med. Nå er det stort sett helsearbeidere og andre med kritiske samfunnsoppdrag som utsetter seg for fare for å holde oss andre trygge.

På kort tid endret koronaviruset hverdagen for oss alle sammen. For å ta vare på minnene fra denne høyst uvanlige tiden, er Østfoldmuseene i gang med tre koronarelaterte prosjekter denne våren. Til to av disse prosjektene trenger vi hjelp fra deg! Les om prosjektene og ta gjerne kontakt med oss hvis du kan eller ønsker å bidra.

 • (Foto/Photo)
  1/1
  Roderick Ewart, Østfoldmuseene - Østfold fylkes billedarkiv

1. Innsamling av minner til prosjektet Koronaviruset i Norge – fortell for ettertiden

Østfoldmuseene ønsker å bidra til at østfoldingers koronahistorier samles inn i et landsdekkende prosjekt, for bruk i formidling og forskning. Vi samarbeider med Norsk Folkemuseum om innsamling av minner til prosjektet Koronaviruset i Norge – fortell for ettertiden

Østfoldmuseene oppfordrer så mange østfoldinger som mulig til å skrive ned egne opplevelser og dele disse på portalen Minner.no.
Vi er derfor med i en nasjonal dugnad for å sikre minnene våre fra korona-epidemien. Våre opplevelser i dag blir fort fortid. «Vi ser det som viktig at folk med mange ulike bakgrunner og ståsteder slipper til og er med på å forme vår felles hukommelse. Vi håper derfor du vil dele dine tanker og opplevelser i prosjektet Koronaviruset i Norge – fortell for ettertiden, ser Audun Kjus, ved Norsk Folkemuseum.»

Audun Kjus sier videre:«I prosjektet Koronaviruset i Norge – fortell for ettertiden, velger du selv om svaret skal publiseres på nettsiden eller benyttes for forskning, samtidig som vi har sikret at du selv har eierskap til materialet du leverer.»

Østfoldmuseene mobiliserer gjennom lag og foreninger i våre lokalmiljøer, men vi trenger hjelp fra deg til å nå mange. Hvis du som leser dette bidrar med å dele egne historier, eller oppfordre andre til å dele sine, vil minnebanken fylles med viktige materiale fra bygd og by i vår del av landet. Mulige innfallsvinkler til historiene kan være:

 • Hvordan påvirker korona-epidemien ditt liv? ​Hvilke tanker gjør du deg om det som skjer rundt deg nå?
 • Hvordan er det å leve i et grensefylke i denne perioden? 
 • Hva ønsker du selv å fortelle?

Fortell oss dine historier fra ditt ståsted!

Gå inn på https://minner.no/ og les mer om hvordan du kan bidra, eller kontakt oss i Østfoldmuseene for mer informasjon

 • Waynes Coffee stengt (Foto/Photo)
  1/1
  Waynes Coffee stengt Roderick Ewart, Østfoldmuseene - Østfold fylkes billedarkiv

2. Innsamling av lapper, skilt og informasjon fra koronarammede bedrifter og forretninger

Østfoldmuseene ønsker å komme i kontakt med alt fra helseinstitusjoner til bensinstasjoner for å avtale innsamling av koronarelatert informasjonsmateriell som settes opp i dører, vinduer og inne i foretakene. Når denne perioden en gang tar slutt, må vi sørge for at denne typen informasjon ikke kastes i ren glede over at hverdagen er tilbake. Ta gjerne kontakt med oss, om du kan bidra!

3. Fotodokumentasjon av korona-epidemiens påvirkning på bygde- og bysamfunnene i Østfolddistriktet

Østfoldmuseenes to fotografer jobber i disse dager med å fotodokumentere østfoldsamfunnenes påvirkning av korona-epidemien. Fotografiene vil etter hvert deles på https://digitaltmuseum.no/

Kontaktperson

Kontaktperson for korona-prosjektene er avdelingsdirektør for samlingsforvaltning i Østfoldmuseene, Siri Eriksen Gjems