<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1392599294090082&ev=PageView&noscript=1" />

Historisk pengegave til nytt bymuseum i Halden!

Sparebank 1 Stiftelsen vedtok på sitt siste styremøte før sommeren å gi hele 6 millioner kroner til Østfoldmuseene - Halden historiske Samlinger og til etablering av nytt bymuseum i Fayegården. Gaven er historisk stor og har bakgrunn i at stiftelsen i november neste år har 10-årsjubileum. Ved å bidra til etablering av bymuseum i sentrum er ikke dette kun en gave til Østfoldmuseene, men i aller høyest grad også en gave til byen.

  • Fayegården sett fra fasaden ut mot Svenskegata (Foto/Photo)
    Fayegården sett fra fasaden ut mot Svenskegata Kjartan Abel Nilsen - Østfoldmuseene

Gaven på 6 millioner kroner fra Sparebank 1 Stiftelsen var den utløsende faktoren for at Fayegården som nytt bymuseum endelig kunne realiseres. Hele prosjektet er imidlertid et samarbeid mellom fire parter; Sparebank 1 Stiftelsen, Halden kommune, Halden Kommunale Pensjonskasse og Østfoldmuseene.

Halden kommune har gjennom sitt vedtak om å bidra til realisering av et bymuseum, økt sitt årlige bidrag til Halden historiske Samlinger fra 317 000 kr i året til 2,25 millioner kr i året. Halden kommune beveger seg med dette vedtaket fra bunnen av statistikken når det gjelder bidrag til sitt lokale museum, til å plassere seg i tetskiktet i Østfold.

Halden Kommunale Pensjonskasse investerer nærmere 12 millioner kroner til istandsetting av Fayegården for å leie ut bygget til Østfoldmuseene de neste 25 år. Østfoldmuseene vil i tillegg til å investere betydelige summer i nytt inventar og nye utstillinger, jobbe målrettet med gode tilbud til publikum, bidra til å skape liv i sentrum og museumsutvikling.

For Østfoldmuseene og Halden historiske Samlinger, som har jobbet for å få realisert dette prosjektet i snart fire år, er dette en gledens dag. At de fire partene nå har kommet fram til en enighet om finansiering, bidrar til at Fayegården endelig kan realiseres - med tilbygg, noe som har vært en forutsetning for å ta i bruk Fayegården som nytt bymuseum.

Invitasjon til pressemøte om det kommende samarbeidet om nytt bymuseum i Halden:

Vi vil gjerne invitere til pressemøte torsdag den 4.6. kl.09.30 utenfor inng. til Fayegården ved Busterudparken, der representanter fra Sparebank 1 Stiftelsen, Halden Kommunale Pensjonskasse, Halden Kommune og Østfoldmuseene – Halden historiske samlinger vil møte. Representantene vil fortelle mer om firepartsamarbeidet og det nye bymuseet som nå skal realiseres i Halden, svare på øvrige spørsmål, fellesfotografering/video-opptak o.l.

Fint om du ringer/sender en e-post til Lillian Nyborg (se info under) og bekrefter at du/deres redaksjon har mulighet til å komme.

Kontaktpersoner for denne pressemeldingen: