Hopp til hovedinnhold

Pressemelding fra Østfoldmuseene

Østfoldmuseene lanserer nye nettsider
I 2018 hadde Østfoldmuseene 69 014 unike brukere av våre nettsider. Dette er viktige museumsbesøkende som ønsker å bruke tid og lære noe nytt om samlingene og historiene rundt våre fotografier, bygninger og gjenstander. Med de nye nettsidene gjør vi våre samlinger mer tilgjengelig enn noen gang. Velkommen direkte fra sofaen til museet med et museklikk!

Museum 24

Navnet på vår webplattform, Museum24, henspiller på det døgnåpne museet. Den utvikles av MuseumsIT i et samarbeid med eierne, Museene i Sør-Trøndelag, Anno Museum, Museene i Akershus, Norsk Folkemuseum og Østfoldmuseene. Gjennom felles drift og egen produktutviklingsgruppe skreddersys løsningen til museenes behov. Utviklingstiltak som tradisjonelt sett ville være for store og ressurskrevende for enkeltinstitusjoner kan da gjennomføres, og vi sikrer gjenbruk av informasjonen vi registrerer om hvert objekt i databasen Primus og DigitaltMuseum på museenes egne nettsider, i utstillinger og andre applikasjoner som kan gi publikum større opplevelser og innsikt i samlingene. Materiale kan også gjøres tilgjengelig for tredjeparts utviklere.

«Denne nettløsningen vil gjøre museenes samlinger digitalt tilgjengelige for folk. I langt større grad enn før snakker vi om et døgnåpent museum fordi publikum nå kan se mye av våre samlinger hvor somhelst og når som helst», sier direktør Hege Hauge Tofte.

En inspirasjon for samlingsforvaltningen

Samlingene er viktigst i museet, og det er et nøyaktig og tidkrevende arbeid å registrere, fotografere og publisere informasjon om alle små og store objekter i våre samlinger. Det vil ta tid å komme i mål med 76 antikvariske bygninger, ca. 110.000 kulturhistoriske gjenstander, rundt 5000 kunsthistoriske gjenstander, 51 fartøy og ca. 1 million foto, men vi jobber oss systematisk gjennom. De nye nettsidene skal være til inspirasjon både til vårt publikum og våre konservatorer som jobber med samlingene hver dag.

«På sikt ønsker vi også å invitere publikum inn i dette viktige arbeidet. Det finnes mange der ute med lokalkunnskap og kunnskap om våre samlinger av stor betydning, sier direktør Hege Hauge Tofte.

Samfunnsansvar

Museene er pålagt å tilgjengeliggjøre samlingene digitalt. Det er et demokratisk prinsipp fordi samlingene tilhører samfunnet, og elever, lærere, studenter, forskere og annet publikum skal sikres lett tilgang. Østfoldmuseenes strategi er at all formidling og forskning i museet skal bygge på samlingen, og nå tilpasses også våre nettsider til dette strategiske målet.

Portalen til våre besøksarenaer

De nye nettsidene fokuserer på å presentere våre fantastiske besøksarenaer, og det vil bli enklere å følge med på hva som skjer på museet der du bor. Våre besøksarenaer er sosiale møtesteder mellom mennesker, og ingenting kan måle seg med det fysiske møte med en formidler og det fysiske objektet. Nettsidene skal nettopp inspirere til dette fysiske møtet. Nettsidene skal fremdeles gi nyttig besøksinformasjon, og de skal i tillegg til sosiale medier, være en kanal for å komme i kontakt med oss. Østfoldmuseene tar solide skritt inn i 2019 hvor vår digitale målsettingen er å være et attraktivt museum for morgendagens generasjon heldigitale museumsbesøkende. Prøv selv på ostfoldmuseene.no

Museum24:Portal - 2024.04.07
Grunnstilsett-versjon: 1