Hopp til hovedinnhold

Pukterværelset

Torderød har en lang og innholdsrik historie. I dag er gården uløselig knyttet fremveksten av byen Moss gjennom sine eiere, og ikke minst sin sentrale plassering i Jeløy- og Mosselandskapet. På denne tomten har det bodd mennesker i flere hundre år, og gården er kanskje mest kjent gjennom sine beboere. Pukterværelset har tidligere vært et mysterium.

Romfunksjon?

Dette rommet er som du ser, uten tapet. Antagelig er dette værelset som i 1820 omtales som pukterkammers, det vil si lagerrom. Denne kilden omtaler og lister opp en hel del gjenstander som viser oss at rommet ble brukt til oppbevaring av møbler og annet løsøre. I en takst fra 1822 ser vi at rommet også har en to-etasjes jernkakkelovn. At rommet ble brukt som et lagerrom forteller oss hvorfor kammerset ikke ble innredet med panel eller tapet. Det er også mulig at rommet har hatt funksjon som lintøykammers. For hvorfor innrede et værelse som ikke tjente en representativ funksjon?

  • 1/1

Foto: Lennart Pettersen

  • 1/1

Senere endringer

Opprinnelig hadde rommet to små avlukker, som du kan se spor etter i taket. I taksten fra 1898 var rommet avpanelt, og i 1960 var rommet oppdelt til to. Da rommet ble delt til to ble det også satt inn en forgang til døren som går til tilbygget. Døren kom til da tilbygget ble bygget mellom 1822 og 1838. En ny pipe kom til i 1939 ved siden av den gamle skorsteinen, da ble også døren til Asta Nørregaard-værelset flyttet. Det ble funnet tapeter her i 1938 og i 2018, men disse har en senere datering enn 1822. Gulfargen er opprinnelig, mens rommet ble rosa trolig på 1830-tallet.
I dette rommet har det også blitt funnet interessante tapeter, fire lag ble avdekket av Domenico Erdmann i 1939. Dette er sannsynligvis tapeter fra etter 1830-tallet.

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1