Hopp til hovedinnhold

Tilbygget

Torderød har en lang og innholdsrik historie. I dag er gården uløselig knyttet fremveksten av byen Moss gjennom sine eiere, og ikke minst sin sentrale plassering i Jeløy- og Mosselandskapet. På denne tomten har det bodd mennesker i flere hundre år, og gården er kanskje mest kjent gjennom sine beboere. Tilbygget kom til ca. 1830, og er et av hovedbygningens nyeste tilskudd.

Modernisering 1823-1838

Tilbygget kom med David Chrystie jrs. modernisering i 1823-1838. Opprinnelig var det i første etasje to rom innredet til tjenerstaben på Torderød – altså pikeværelser, men veggen og pipen ble fjernet i 1960. Her skal det ellers ha vært rullebod, og muligens spisskammers. I en korridor mellom tilbygget og anretningen skal det ha vært en kaminnisje, og det er ikke usannsynlig at dette er rester etter frøkenkammerset som tidligere lå her. Det sies også at tilbygget skal ha hatt rommet kjøkkenboder og i andre etasje var det rom for selskapdamen.

Ida Chrystie skal ha hatt dueslag her også, det vil si i annen etasje. I 1898 inneholder denne en korridor, et spisekammer, og et tapetsert og malt værelse. Fra korridoren fører en trapp til loftet som inneholder 1 panelt (denne skal ligge på nordre langvegg), og malt værelse, samt et uinnredet rom. Under bygningen er det en skorsteinspipe, i kjelleren er det bryggerhus, bakerovn og en innmuret bryggerpanne, samt et rom til rullebod.

Ny tid

Oppegaards flotte bad ligger der fremdeles, og er bra bevart med hensyn til fliser på vegger og gulv. I annen etasje ble det vaskerom, bad og garderobe på 60-tallet. Under husmorskolens periode inneholdt første etasje elevinngang, middagskjøkken og trapper til begge etasjer og klasserom. 

I dag er funksjonen en helt annen, der pikene sov er det nå selskaps- og representasjonsværelser i en fantastisk og tidstypisk tapet. Denne iristapeten ble avdekket i 1938 av Domenico Erdmann og skal sannsynligvis ha vært et annet sted i huset. Dette er en rekonstruksjon, men den er allikevel nesten lik. 

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1