Hopp til hovedinnhold

Kjøkkenet

Torderød har en lang og innholdsrik historie. I dag er gården uløselig knyttet fremveksten av byen Moss gjennom sine eiere, og ikke minst sin sentrale plassering i Jeløy- og Mosselandskapet. På denne tomten har det bodd mennesker i flere hundre år, og gården er kanskje mest kjent gjennom sine beboere. Visste du at kjøkkenet ikke har opprinnelig størrelse idag? Her kan du lese mer:

Flere ukjente værelser

I 1820 så disse rom annerledes ut enn i dag, og siden dette er den første kilden vi kjenner som beskriver kjøkkenet kan vi med rimelighet anta at romstrukturen som her beskrives viser den opprinnelige romformen: Det vi i dag kaller det gamle kjøkkenet og anretningen har tidligere vært fire rom, om vi skal tolke det ut fra kildene. Inntil skotteværelset skal det ha vært et spisskammers, deretter et frøkenkammers med kamin, deretter et melkebod og til slutt et kjøkken. Spisskammerset hadde et vindu og hadde panelte vegger, frøkenkammerset var trukket med tapet og hadde et malt tak, her var det også et vindu. Det at frøkenkammerset var her inntil kjøkkenet er noe vi kjenner igjen fra andre herskapsboliger i vårt land. Jentene måtte både være lett tilgjengelig for sitt herskap, som antagelig hadde sitt dagligværelse like inntil, samt i tilknytning til kjøkkenet. 

Her var også en melkebod som var panelt, men umalt. Dette rommet var antagelig ikke særlig stort, men det hadde et vindu som ifølge taksten fra 1822 var ruter høyt - var det her et blyglassvindu? På selve kjøkkenet var skorstein, panelte vegger og tak samt to vinduer. Skorsteinen var før i tiden husets viktigste plass og innretning. Vanligvis ville det i perioder kun være denne som var fyrt opp for å spare penger, derfor var også viktige og daglige værelser i direkte tilknytning til skorsteinen for å få varmen fra denne. Det er heller ikke usannsynlig på Torderød. 

Foto: Riksantikvarens arkiv

  • 1/1

Ny inndeling

Flere har spekulert på om inndelingen ble endret allerede etter 1822 som følge av David Chrystie jr.s overtakelse og modernisering. Det er ikke usannsynlig at rommet som var frøkenkammers og melkeboden ble til anretningen som David skal ha anlagt til sitt tjenerskap. Det finnes jo indikasjoner på at tjenerskapet fikk residere i tilbygget etter at David Chrystie jr. flyttet fast til Torderød i 1838. Tidligere har det også blitt spekulert på om trappen som nå går direkte over kjøkkenet ble flyttet hit under overnevnte herres modernisering, men ingen spor har blitt avdekket i den retning. Faktisk kan man påstå at trappen har opprinnelig form fordi kjellernedgangen går parallelt med dette trappeløpet. Denne trappen er nå blokkert.

Anretningen ble i 1939 innredet til Grillbodega ifølge kilder fra Riksantikvarens arkiv, som følge av Mogens Oppegaards modernisering. Gruen ble beholdt og er her opprinnelig og det samme gjelder skapene. På 1960-tallet da husmorskolen flyttet inn ble disse rommene igjen delt opp. Her var vaskerom, forrom, og to toaletter. Mens det gamle kjøkkenet ble benyttet som kontor og garderobe. 

Denne tapeten med meanderbord ble funnet av Domenico Erdmann i anretningen i 1939. Foto: Riksantikvarens arkiv

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1