Hopp til hovedinnhold

Skotteværelset

Torderød har en lang og innholdsrik historie. I dag er gården uløselig knyttet fremveksten av byen Moss gjennom sine eiere, og ikke minst sin sentrale plassering i Jeløy- og Mosselandskapet. På denne tomten har det bodd mennesker i flere hundre år, og gården er kanskje mest kjent gjennom sine beboere. Skotteværelset er kanskje Torderøds best bevarte værelse!

Torderøds eneste uforandrede værelse

Se deg om i dette rommet, dette er Torderøds eneste helt opprinnelige rom – med noen få unntak. Dette rommet kalles i dag for skotteværelset på grunn av rommets dekor og vegger. Antagelig var dette rommet dagligstuen som omtales i en skifterett fra 1820. Grunnen til at vi kan anta dette er fordi rommet og skorsteinen ligger inntil, og det var vanlig på 1700-1800-tallet at man i hverdagen kun oppholdt seg i noen få rom. Det var dyrt å fyre opp i flere rom, men skorsteinen på kjøkkenet ble brukt hver dag. Om dette rommet er dagligstuen var det tidligere også kledekammers inntil rommet – der det i dag er kott. 

I en takst fra 1822 hadde rommet brunmalte speilpålagte vegger og tak – slik som i dag. Her skal det også ha vært en kakkelovn som senere har blitt fjernet. Ved siden av kakkelovnen var tidligere en dør – denne er også blitt fjernet.Rommet har sin opprinnelige dekor, med unntak av de påmalte blomstermotivene som ble påmalt i 1939. 

Det er i dette rommet Elisa Chrystie tar sine siste åndedrett i 1904. Under Morteruds eiertid (1907-1938) ble dette rommet brukt som røkesalong, mens det senere skal ha vært spisestuen under Oppegaard 1938-1952. Det sies også at dette var herrenes værelse, uten at det har blitt stadfestet i noen primærkilder. 

Foto: Riksantikvarens arkiv

  • 1/1
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1