Hopp til hovedinnhold

Torderøds Jernovner

Torderød har en lang og innholdsrik historie. I dag er gården uløselig knyttet fremveksten av byen Moss gjennom sine eiere, og ikke minst sin sentrale plassering i Jeløy- og Mosselandskapet. På denne tomten har det bodd mennesker i flere hundre år, og gården er kanskje mest kjent gjennom sine beboere. Visste du at Torderød har en unik samling av jernovner?

Torderød må ha et av Moss’ mest interessante samling av jernovner. Har du sett dem? Blant annet er det her tre ovner fra Moss Jernverk.

Bukkevaseovn

På Torderød er en bukkevaseovn fra 1827. Denne typen ovn ble først produsert på Fritzøe og Eidsfos med såkalte vaseovner allerede på 1760-tallet. Siden kom flere jernverk etter, og da Peder Anker på Bærum Verk kjøper Moss Jernverk i 1820 kommer ovnene hit til Moss også. Det er registrert mindre og middels store vaseovner fra Moss i 1824, 1825 og i 1827 kommer den store bukkevaseovnen. Det må sies å være en ganske nøyaktig kopi av Bærums utgave av både model 1796 og 1822, både hva utseende og størrelse angår. Ovnene er høyreiste med elegant utformet empiredekor, og denne to-etasjes svungne ovnen kunne varme opp de største stuer og saler. I tillegg hadde ovnen et formidabelt brennkammer med både stor plass og bæreevne. Moss Jernverks store utgave anno 1827 er en uhyre sjelden variant som hittil er registrert i kun to eksemplarer, en fra Dalsland som nå befinner seg i Nordiska Museet i Stockholm, og dette eksemplaret som er montert i den praktfulle ovnsnisjen i spisestuen på Torderød. Denne ovnen lå i deler på låven som brant på Rabekk gård. Den originale ovnskrakken i tre er restaurert og fremdeles i bruk. 

Medaljongen

I salen i 2.etasje på Torderød står en jernovn ved navn Medaljongen. Forvalteren på Moss Jernverk i 1787, Lars Semb, leverer da følgende oversikt over de ovner som støpes på Moss Jernverk:

Medaljongen i 2, 3 og 4 etasjer, Altertavlen i 2 og 3 etasjer, Herkules i 2 etasjer, kahyttovner, MosesDet danske våpen, Kongen og Dronningen, Samson og Bileam i en etasje. 

Ved en annen anledning benevner Lars Semb Medaljongen som «Medaillon». Mye tyder på at dette var den aller gjeveste av de tre ovnene i utsøkt klassisisme som Henrich Bech skar modellene til i tre i 1769, siden den var den eneste som kunne leveres i hele 4 etasjer. Semb opplyser at selveste Prins Carl av Hessen, fra 1772 øverstkommanderende general i Norge, fikk flere 4 etasjes «Medailloner» i 1786, 17 år etter at modellen ble støpt for første gang. Det kan tenkes at en eller flere av disse praktovnene står på Gottorp slott i Slesvig eller på sommerresidensen Lovisenlund i Danmark, der han tilbrakte mye av sin tid. Så vidt vi vet er Torderøds «Medaillon» i fire etasjer den eneste i sitt slag i Norge.

Foto: Lennart Pettersen

  • 1/1

Scævola

I den røde hjørnestuen i annen etasje har vi enda et prakteksemplar fra Moss Jernverk. Dette er Scævola. Og det er praktovn i tre etasjer benevnt i Moss Jernverks protokoller som «Altertavlen». Modellen ble skåret i treformer av bilthuggermester Henrich Bech i 1769. Både gjennom hele 1760-tallet og i 1770 årene skar Bech ovnsmodeller for Norske Jernverk i den mest utsøkte og viltre rokokko. Mye tyder på at Jernverkseier Erich Anchers sønn, Carsten, har hatt en finger med i «Altertavlen», som muligens kan være et bestillingsverk fra København, siden praktovnen er i stram klassisisme. Motivet på den store sideplaten i brennkammeret er Gaius Mucius som brenner sin høyre hånd på et alter. Han var romersk soldat, tatt til fange da han skulle drepe en etruskisk general som ledet beleiringen av Roma i 508 f.v.t. Mucius skulle bli henrettet, men som hans siste ønske lot han sin høyre hånd brenne. Generalen skal ha blitt så imponert at han lot Gaius Mucius gå fri, nå med tilnavnet den venstrehendte, Scævola. Ovnen har stått på Nordre Flæsberg gård i Våler fra 1700-tallet og frem til 2017 da ovnen ble kjøpt av MKEiendom og plassert på Torderød gård.

Eidsfos Jernverk

I tillegg til flotte jernovner fra Moss Jernverk, har Torderød også en jernovn fra Eidsfos Jernverk i værelset som kalles Asta Nørregaard-rommet. På Torderød står det en meget god representant for de høye, slanke tyskinspirerte ovner som første gang blir støpt i Norge ca. 1830-40. Denne praktovnen er i hele fire etasjer og den er utstyrt med flotte detaljer. 

På Torderød finnes også to ovner fra Næs Jernverk, antagelig tegnet av Henrich Meldahl. Tekster: bearbeidet etter manus fra Ole Henrik Thoresen. Norsk jernskulptur 

Foto: Lennart Pettersen

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4
Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1